Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

 

Wstęp Deklaracji

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Spółka z o.o.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Adamczyk, e.adamczyk@mpri.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 565 21 57. Tą samą drogą można składać wnioski 
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji 
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia 
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę 
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. znajduje się przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 w Warszawie, w budynku A.
 1. Dojazd do budynku pojazdem własnym możliwy jest od ul. Wybrzeże Gdyńskie.
 2. Dojścia piesze do budynku są od ulicy Gwiaździstej i ulicy Podleśnej. Przejścia dla pieszych znajdują się od ul. Gwiaździstej i posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych ma wydzielony pas dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują: schody, podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych oraz drewniana kładka.
 3. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 250 m (przystanek Gwiaździsta 04 – linie nr 121, 157, 185, 197, oraz przystanek Gwiaździsta 01 – linia nr 122). 
  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
 4. Najbliższy postój taksówek znajduje się na ul. Podleśnej x ul. Klaudyny.
 5. Wejście na posesję Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. poprzedzają schody (5 stopni) lub pochylnia bez poręczy oraz furtka o szerokości min. 90 cm. Za furtką znajduje się jeden stopień (krawężnik).
 6. Do budynku biurowego prowadzą dwa wejścia – główne i boczne. Do obydwu wejść prowadzą dwa stopnie oraz podjazdy z poręczami dla wózków.
 7. Sekretariat znajduje się na piętrze po prawej stronie od wejścia głównego. Komunikacja między piętrami odbywa się za pomocą schodów. Do sekretariatu na piętro można wjechać także podnośnikiem elektrycznym dla osób niepełnosprawnych. Obszar korytarza na parterze oraz część korytarza z sekretariatem pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.
 8. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze przy sali konferencyjnej oraz na piętrze. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku jest zapewniona w postaci tablic informacyjnych.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. Na terenie obiektu pracownik ochrony przydzieli osobie potrzebującej dogodne miejsce parkingowe umożliwiające swobodne poruszanie się.
 11. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów spółki. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego 
  w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub 
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 13. W siedzibie MPRI nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 14. Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez oznakowane wyjścia ewakuacyjne.
 
 
Wprowadził Białek Katarzyna (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 21-09-2020
Aktualizujący Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 11-01-2021
Zatwierdzający Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 11-01-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-01-2021
Liczba odwiedzin: 221
Rejestr zmian