Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Zasady funkcjonowania MPRI Sp. z o.o. określają poniższe zapisy umowy Spółki:

 

§ 1

 1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 2. Spółka może w obrocie używać skrótu MPRI sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

 1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

 2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 3. Spółka może tworzyć, prowadzić i znosić filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również zakłady produkcyjne, handlowe lub usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa

  § 3

 1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych w Warszawie.

 2. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1.

 3. Pracownicy przekształconego przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust.1, stali się z mocy prawa pracownikami Spółki.

  § 4

 1. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

 2. W sprawach nieuregulowanych Aktem Założycielskim Spółki stosuje się przepisy, o których mowa w ust. 1.

  § 5

  Celem Spółki jest w szczególności wykonywanie zadania własnego miasta stołecznego Warszawy dotyczącego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budownictwa, w tym budowy gmachów użyteczności publicznej na potrzeby miasta stołecznego Warszawy.

  § 6

  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.


 
 
Wprowadził Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 22-11-2019
Aktualizujący Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 16-09-2020
Zatwierdzający Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 16-09-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2020
Liczba odwiedzin: 152
Rejestr zmian