Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Przedmiot działalności MPRI Sp. z o.o. określa Zapis § 7 Statutu Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),

2) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z),

3) Rozmnażanie roślin (PKD 01.30.Z),

4) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),

5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

7) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),

8) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),

9) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

10) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

11) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),

12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),

13) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

14) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),

15) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

16) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),

17) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z),

18) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z),

19) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),

20) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

21) Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

22) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z),

23) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z),

24) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),

25) Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (PKD 23.12.Z),

26) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),

27) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),

28) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),

29) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),

30) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),

31) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),

32) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),

33) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

34) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),

35) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),

36) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),

37) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

38) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),

39) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),

40) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),

41) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),

42) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

43) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),

44) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),

45) Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

46) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),

47) Tynkowanie (PKD 43.31.Z),

48) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),

49) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),

50) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),

51) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),

52) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),

53) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),

54) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),

55) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),

56) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z),

57) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),

58) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),

59) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),

60) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),

61) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

62) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),

63) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),

64) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),

65) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),

66) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

67) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

68) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

69) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),

70) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),

71) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

72) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

73) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

74) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

75) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

76) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

77) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

78) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

79) Obiekty noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20 Z),

80) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z).”.

 

 
 
Wprowadził Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 22-11-2019
Aktualizujący Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 16-09-2020
Zatwierdzający Adamczyk Edyta (Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.) 16-09-2020
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2020
Liczba odwiedzin: 113
Rejestr zmian